• Electrolux SHOP
  • Colorama
  • BIG Gruppen
Atlas

Trippel AAA i tryckluftslösningar

Albins har ett samarbete med Atlas Copco som distributör av tryckluftsutrustning upp till 90 kW. Detta innebär att vi nu, genom vår breda kunskap och Altas Copcos kvalitets­produkter, kan erbjuda effektivare tryckluftslösningar till våra kunder.


Byggda på erfarenhet  

Atlas Copcos kompressorer är byggda på erfarenhet och förståelse för vad som är viktigt för tryckluftsanvändare. Vi kan erbjuda kompletta tryckluftslösningar baserade på välbeprövade kompressortekniker som möjliggör säker och energisnål drift med besparingar för såväl plånbok som miljö.

VSD-sänkta energikostnader

Energi kan motsvara över 70% av en kompressors totala livscykelkostnad (LCC). VSD-tekniken i Atlas Copcos kompressorer (drift med variabelt varvtal) speglar luftförbrukningen och justerar motorns varvtal automatiskt vid behov. Sänkt systemtryck minimerar energiförbrukningen för hela tryckluftsproduktionen och sänker energikostnaderna upp till 35%. Med VSD-tekniken har Atlas Copco möjliggjort riktiga energibesparingar.

Överlägsen kvalitetsluft

Obehandlad tryckluft innehåller fukt, smuts och aerosoler som kan skada luftsystemet och förorena slutprodukten. Utan luftbehandlingsutrustning kan det påföljande underhållsarbetet kosta långt mer än själva luftbehandlingen. Vår efterbehandlingsutrustning ger dig den rena, torra luften som förbättrar systemets tillförlitlighet. På så sätt undviker du kostsamma oplanerade driftsstopp och skyddar produkternas kvalitet. Efterbehandlad luft minskar även risken för rost och läckage i tryckluftssystemet, vilket leder till avsevärda kostnadsbesparingar.

Mät ditt tryckluftsbehov

Genom att göra en mätning på er befintliga kompressoranläggning kartlägger vi ditt luftbehov. Vi visar de energibesparingar du skulle kunna uppnå genom att installera våra GA VSD-kompressorer.

Alexander Bernerson Försäljning Tel 0492-660 82 Kontaktkort
Christer Aust Försäljning Tel 0492-660 74 Kontaktkort
Kontaktkort
BIG Gruppen

Boka tid med våra experter!

Vi hjälper mer än gärna till och svarar på frågor, ger råd och tips om allt som rör BIG-gruppen.

Boka tid redan idag!