• Electrolux SHOP
  • Colorama
  • BIG Gruppen
BIG 2 Ny

Think BIG! med Albins

Albins storförbrukarförsäljning riktar sig såväl till hantverkare som större bygg- och industriföretag. Här erbjuds ett sortiment med stor produktbredd – en väl avvägd produktmix fån de bästa leverantörerna inom varje sortiment. Verktyg, maskiner, elhandverktyg, infästning, slip, skydd, städ och industriförnödenheter. 


Albins är delägare i BIG-gruppen med 60 yrkesbutiker och lager från Finnmark i norra Norge till Skåne i södra Sverige. Vårt delägarskap i BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en större organisation kan erbjuda med bland annat import och volyminköp direkt från ledande tillverkare i världen – utan fördyrande mellanled, samordnade IT-lösningar och resurser för att hantera nordiska och svenska storkundsavtal.

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos ett starkt lokalt företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar. Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt. Think BIG! 100.000-tals företagskunder kan inte ha fel. Kontakta oss gärna för mer information.

Tillsammans med BIG är vi certifierade enligt ISO 9000 och ISO 14001.


Klicka här för att komma till BIG-Gruppens hemsida.

Klicka här för att komma till Albins verksamhetspolicy

BIG Gruppen

Boka tid med våra experter!

Vi hjälper mer än gärna till och svarar på frågor, ger råd och tips om allt som rör BIG-gruppen.

Boka tid redan idag!