• Electrolux SHOP
  • Colorama
  • BIG Gruppen
Grafisk manual

Grafisk manual

Denna grafiska manual för Albins drar upp riktlinjer för hur material för extern och intern 
information skall formges. Typografi, färg och form är tre viktiga komponenter i byggandet 
av en stark företagsidentitet – förutsatt att användningen är konsekvent. Ett godtyckligt bruk 
av identitetsbärare såsom logotyper och färger skapar förvirring och skadar företagsidentiteten.
Den här manualen skall vara en hjälp som täcker alla vanliga områden för grafisk kommunikation. 
Avvikelser från denna manual skall godkännas av ansvariga för manualen (se sista sidan i 
pdf-filen).   

 LADDA HEM GRAFISK MANUAL (PDF) 


Albins logotyp – OFFICE

Ladda hem Albins logotyper för inernt bruk (OFFICE) i filformat .PNG
 LADDA HEM

Albins logotyp – PRINT

Ladda hem Albins logotyper för externt bruk (PRINT) i filformat .AI (vektoriserat)
 LADDA HEM

Kedjelogotyper – OFFICE

Ladda hem kedjelogotyperna för internt bruk (OFFICE) i filformat .PNG
 LADDA HEM

Kedjelogotyper – PRINT

Ladda hem kedjelogotyper för externt bruk (PRINT) i filformat .AI (vektoriserat)
 LADDA HEM

Designelement – OFFICE

Ladda hem designelementen för internt bruk (OFFICE) i filformat .PNG
 LADDA HEM

Designelement – PRINT

Ladda hem designelementen för externt bruk (PRINT) i filformat .AI (vektoriserat).
 LADDA HEM

Brevmall – OFFICE

Ladda hem brevall för internt bruk (OFFICE) i filformat .dotx
 LADDA HEM

Faxmall – OFFICE

Ladda hem faxmall för internt bruk (OFFICE) i filformat .pdf
 LADDA HEM